Nạp vcoin VTC

Bạn vui lòng nhập serimã thẻ dưới lớp tráng bạc trên thẻ và số Vcoin muốn nạp

Loại thẻ
Số seri
Mã thẻ Vcoin
Tài khoản VTC cần nạp
Mã kiểm tra
 


Giới thiệu

Hệ thống ID VTC sẽ khóa chức năng nạp bằng thẻ Vcoin của tài khoản khách hàng 1 ngày nếu khách hàng nhập sai mã số thẻ cào 3 lần liên tiếp. Đề nghị quý khách hàng nhập chính xác số seri ghi trên thẻ cào. Chúng tôi chỉ giải quyết khiếu nại cho các trường hợp nhập đúng số seri và mã thẻ.

ID VTC chính thức phát hành mới Thẻ cào Vcoin mệnh giá 10.000Đ và 1.000.000Đ.